DESKUNDIGHEID.NL

DESKUNDIGHEID

Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut.
Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.
Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen.
Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.
Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod